Vochstraaltechniek

Vochtstralen is een reinigingstechniek die wordt toegepast bij matig tot zwaar vervuilde gevels. Het straalmiddel maakt tijdens het process eendraaiende beweging waardoor het elk oppervlak van de steen behandeld.
Het is van groot belang dat de juiste druk en meng verhouden gebruikt wordt om schade aan uw gevel te voorkomen !

Siekmangevelreiniging